Surgery for metachronic metastasized esophageal cancer

Dimitrios Schizas, Michail Vailas, Maria Sotiropoulou, Alkistis Kapelouzou, Theodore Liakakos